Οι εμπειρογνωμοσύνη μας   
Η επιχείρηση είναι οργανωμένη σε 4 τομείς εμπειρογνωμοσύνης. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις παρεμβάσεις του στο εμπορικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο και το ποινικό δίκαιο. Λαμβάνει κατά μέσο όρο 95% επιτυχία στα αρχεία του.