201707.05
0

עורך דין מסחרי : במלון – מסעדה – הפחתת מסים על ידי שידור המסעדה או המלון שלה לילדיו ? אמנת Dutreil

עורך דין מסחרי :  דיני המס שומר “הזדמנות כספים,” בעלי היזם של מסעדה, מלון, מועדון לילה, אשר רוצה לאסוף רווחים מהחברה שלו וגם להוטים יעביר את זה הלאה לילדים שלו עם מיסוי נמוך לעומת ירושה כי הם כבדים. הוא יכול לחתום על הסכם פרטים עם ילדיה אמר, “Dutreil”. הסכם זה מאפשר לו ליהנות מהפחתה של 75%…