Το δικηγορικό γραφείο Petroussenko εργάζεται μαζί με εταιρείες, επιχειρήσεις και ιδιώτες για 20 χρόνια. Εμπειρογνώμονες στον εμπορικό και το εμπορικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο και το ποινικό δίκαιο, οι δικηγόροι της Petroussenko βοηθούν τους πελάτες τους σε κάθε επίπεδο νομικής δυσκολίας. Τους συμβουλεύει, σχεδιάζει νομικές πράξεις (αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, συμβάσεις προμήθειας κλπ.) Και τους συνδράμει ενώπιον όλων των γαλλικών και διεθνών δικαιοδοσιών.